Bo i Grane kommune
barnehage

Barnehager

På Trofors er det to barnehager, Grane kommunale barnehage og Karius og Baktus kulturbarnehage.
Det er full barnehagedekning i kommunen.

Grane kommunale barnehage er en barnehage med 4 avdelinger. Vi tar i mot barn i alderen 0-6 år. De yngste barna går i egne småbarnsavdelinger avdeling 3 og 4.

Barnehagen ligger flott til i utkanten av boligfeltet på Stormoen. Her er lett tilgang til fine skogsområder, fotballbane, lysløype og  akebakke.
I samme område ligger også skolen barna skal begynne på, og de har et nært samarbeid  med skolen. Skolebarn og førskolebarn møtes på flere arenaer før skolestart .

Vår kommune har mye natur og friluftsmuligheter å by på, og vi er opptatt av at barna som vokser opp her skal ha med seg mange flotte opplevelser og gode erfaringer som gjør at de velger å ta i bruk kommunens ressurser også i voksen alder.
Vi vil gi barna allsidige fysiske og motoriske utfordringer både i og utenfor barnehagens område. Førskolen har fast turdag på torsdager. Ellers har avdelingene faste turdager.

Barna får 2 gode måltider i barnehagen, brødmat og varmmat/melkmat, og frukt hver dag. Fiskesprell har ført til flere måltid der fisk er en ingrediens. En dag i uka serveres det et varmt fiskemåltid.

Hver dag har vi språkgrupper hvor vi jobber på tvers av avdelingene og med ulike barn.Barna som deltar i disse gruppene har behov for litt ekstra stimulering i forhold til språkutviklinga si.

På tirsdager er barna delt inn i grupper etter alder på tvers av avdelinger.Oppleggene disse dagene har stort fokus på fagområdene i rammeplane.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Grane kommunale barnehage.

 

 

Karius og Baktus kulturbarnehage så dagens lys 16. august i 2010. Barnehagen er etablert i den gamle tannklinikken i Skolevegen, og etter å ha vært i kontakt med Egners arvinger; Bjørn - Tor Egner fikk de skriftlig tillatelse til å bruke "Karius og Baktus"- navnet. Veldig passende, siden mange vil forbinde dette bygge med tannhelsetjenesten!

Barnehagens satsningsområder er:

* Kulturfag

* Barns medvirkning

* Foreldresamarbeid

* Barns fysiske helse/ sunn mat

Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia-pedagogikk, hvor kreativitet hos barn dyrkes. De jobber mye med kunstfagene i barnehagen, og leier inn kompetanse utenfra for å tilføre enda mere enn det som beherskes i personalgruppa. De har hatt kunstfagstudenter inne å jobbet med tekstskaping og landart, barnehagen har musikkpedagog som jobber med barna en gang i uka og i tillegg sitter personalgruppa på kompetanse innenfor både skapende virksomhet og musikk.

I alt det daglige arbeid står Rammeplan for Barnehager sentralt. Den er vårt øverste styringsdokument i tillegg til Lov om Barnehager. Underlagt disse utarbeider barnehagen en egen progresjonsplan, årsplan og månedsplan.

Karius og Baktus er en privateid barnehage og deres tilbud kan du lese mer om her.